Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Commentaren bij bijbelboeken

123456789012345678

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

1234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123

 

De Tien Geboden

Dit boek bevat zeer uitgebreide uitleg omtrent de Tien geboden die God aan Israël heeft gegeven. Vragen waarop ingegaan wordt zijn:

- Wat is de relatie van elk van de Tien Geboden met de andere wetten in Deuteronomium?

- Wat is de juiste toepassing ervan onder het Nieuwe Verbond?

M.a.w. hoe is de wet nu nog steeds relevant, ook al is die vervuld in Jezus Christus?

Het boek bevat een schat aan informatie over de bredere context van de Mozaïsche wet in de cultuur van die tijd, waardoor de lezer zich een heel mooi begrip kan vormen over de toepassing van deze wet volgens Gods bedoeling.

   

Deuteronomium 9-13

Derde toespraak
van Mozes

Commentaar van dr. Stephen E. Jones op het negende tot dertiende hoofdstuk van Deuteronomium, de derde toespraak van Mozes, die hij aan Israël gaf voordat hij stierf en voordat Jozua hen naar het Beloofde Land leidde.

Deze toespraak beslaat Deut. 9-13 en Ferrar Fenton geeft het de titel: Waarom Israël gekozen was.

Zeer waardevolle studie voor iedereen die meer wil weten over de achtergronden van de woorden die Mozes hier tot Israël sprak en over hun relevantie onder het Nieuwe Verbond.

12345

1234

Leviticus 11

De voedselwetten – Hoe we rein moeten eten…

12345

1234

Psalm 1-19

Enkele Psalmen uitgelegd aan de hand van Genesis

12345

1234

Openbaring 1

Een commentaar op het eerste hoofdstuk van Openbaringen,
waarbij het fundament voor het gehele boek wordt gelegd.

12345

1234

12345

12345

   
   
   

12345

12345

12345

12345

   

12345

12345

   

12345

12345

   

12345

12345