Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
    De eeuwige straf
    De strijd om het ...
    Geboorte van Jezus
    Geheimen van tijd
    Vroege kerk en vuur
    Doel van ... (1v3)
    Gerstover... (2v3)
    Tarwe en ... (3v3)
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Geschiedenis en tijd

123456789012345678

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

123456789012345678

Het Doel van Opstanding

Deel 1 van een

3-delige serie

Als mensen hun ‘eeuwige beloning’ krijgen wanneer ze sterven, wat is dan het doel van opstanding?


Het antwoord ervan hangt af of men de Griekse of Hebreeuwse kijk op de schepping hanteert.

Dit boekje introduceert het concept van opstanding, naast de uitleg van het verschil tussen de twee opstandingen (de gerst- en tarwe-gezelschappen).

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

     
     
     

De Gerst
Overwinnaars

Deel 2 van een

3-delige serie

Dit boekje is een dieptestudie van de gebeurtenissen in de bijbel die plaatsvonden ten tijde van de de gerstoogst (beweegoffer).

We zullen zien dat gerst altijd geassocieerd wordt met de overwinnaars, Leven, de eerste opstanding en het komen in zoonschap bij het Loofhuttenfeest.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

     
     
     

De Tarwe en Ezels
van Pinksteren

Deel 3 van een

3-delige serie

Vele christenen die dit boek van Stephen Jones gaan lezen, zullen geschokt worden. De implicaties van de boodschap achter de tarwe en ezels in het Oude Testament zijn enorm. Overal waar tarwe en ezels genoemd worden in de bijbel bevat dat Schriftgedeelte op een bepaalde manier een les over de zalving van Pinksteren, een zalving die velen zo dierbaar is.

De voorbeelden van Pinkstergelovigen in het Oude Testament, die in dit boekje behandeld worden, dagen ons uit om ons, in onze ervaring, uit te strekken voorbij Pinksteren naar het rijk van Loofhutten en het zoonschap.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

     
     
     

De Strijd om het Eerstgeboorterecht

Het geschil over het kleine stukje land dat Palestina en Israël genoemd wordt, is alleen al in de afgelopen zeventig jaar verantwoordelijk geweest voor het in het ongeluk storten van de wereld.

Vele christenen hebben dit conflict voorzien door het lezen van de bijbel, maar zeer weinigen zien hoe God het ziet.

Dit boek traceert de geschiedenis van dat conflict terug, tot het begin.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

     
     
     

Wanneer is Jezus nu werkelijk geboren?

(When was Jesus
really born?
)

Een fascinerende geschiedenis rond de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus, geschreven door dr. Stephen E. Jones.

Op 5 februari in het jaar 2 BC vaardigde de Romeinse Senaat een besluit uit waarmee zij keizer Augustus tot ‘Vader des Vaderlands’ benoemden. Zij eisten dat de hele Romeinse wereld dit besluit bekrachtigde. Cyrenius werd naar Syrië en Palestina gezonden om deze volkstelling (inschrijving) uit te voeren. Zie Lukas 2:1.

Dit en vele andere historische gebeurtenissen bewijzen afdoende dat Jezus in 2 BC geboren is.

 

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

 
     
     

Geheimen van Tijd

(Secrets of Time)

De openbaring van de tijd zoals deze in de Schrift en in de geschiedenis geopenbaard is.

Het boek openbaart het belang van oktober 1986 als het 120e Jubeljaar vanaf Adam en de juridische verklaring van het Jubeljaar in de herfst van 1986.

Het boek toont de volgorde van de geschiedenis aan en laat ook zien dat niets bij toeval geschiedt.

Het openbaart ‘de tijd van benauwdheid van Jakob’ en hoe Amerika, Canada, Engeland en andere volken in het overkoepelende Plan van God passen.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

De leer van de vroege kerk over vuur

Dit artikel geeft een overzicht van de leer die onderwezen werd in de verschillende scholen van de vroege kerk.

Er worden vele kerkvaders geciteerd, waaruit blijkt dat God Zijn doel zal behalen en er niets van wat Hij geschapen heeft blijvend verloren KAN gaan.

God mist Zijn doel niet, dat zou immers van Hem een zondaar maken.

     
     

De ‘eeuwige’ straf

Hoe is men het goddelijke oordeel als eeuwig gaan beschouwen?

Dit artikel beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van een eindeloos oordeel. De doorbraak kwam met Augustinus een Latijnse kerkvader van de kerk van Rome.