Printable version  Printable version
- Aliens en UFO's
    Aliens en UFO's
    Alien evangelism
    Getuigenis van Max
- Doorbrekend licht
- Foldermateriaal
- Schema's/afbeel...
Bijbels geld
Hoe de Feestdagen ...
NT van Ivan Panin
Over de vrouw ...
Reiniging van Je ...
Scheiden/her... (1)
Scheiden/her...(2)

‘Alien Abductions’ kunnen onderbroken en gestopt worden als een levenspatroon
door het aanroepen van de naam en autoriteit van Jezus Christus

door Joe Jordan en de CE4 Research Group

De CE4 Research Group heeft, tot het moment van schrijven van dit artikel, gewerkt met meer dan 400 zaken van een zogenaamde ‘Alien Abduction’ ervaring, de ontvoering van mensen door aliens.

http://alienresistance.org/ce4logo-350.gifDe CE4 Research Group is de onderzoekende tak van AlienResistance.org, een website met een bijbelse kijk op het UFO fenomeen. Gezien het feit dat de Alien Abduction ervaring van een spirituele aard lijkt te zijn, opperden zij de vraag: “Worden er ook christenen ontvoerd door aliens?”

Het onderzoek toonde aan dat sommige belijdende christenen inderdaad dit soort ervaringen hebben gerapporteerd. Het zijn dezelfde ervaringen die ook gerapporteerd worden door mensen van andere geloven of mensen zonder geloof tijdens de vele jaren van UFO onderzoek. Peilingen door de jaren heen tonen aan dat tot 5 miljoen mensen ervaring van dergelijke aard gehad kunnen hebben.

Zo’n ervaring heeft een nadelig effect op de levens van deze mensen. Het is een beangstigende ervaring. Levens zijn verwoest. Familiebanden zijn kapotgemaakt. Om te moeten leven met het idee dat ze geen controle hebben over wat er met hen gebeurt is vernietigend. Ze kunnen zelfs geen hulp vragen aan vrienden, familie of medisch personeel vanwege ridiculisatie, wat hun situatie nog intenser maakt.

Tijdens het onderzoeken van de getuigenissen van deze mensen over hun ervaringen, vond de CE4 Research Group iets zeer opmerkelijks. Ze ontdekten dat sommige van deze christelijke slachtoffers van Alien Abduction is staat waren geweest de ervaring te onderbreken of zelfs helemaal tegen te houden. Het meest facinerende eraan was dat dit alleen al mogelijk was! Er werd ook een gemeenschappelijke factor onder de slachtoffers gevonden, in de manier waarop ze hiertoe in staat waren geweest. Dit is iets waarvan alle belangrijkste onderzoekers in de wereld, aangaande dit fenomeen, openlijk beweren dat het onmogelijk is. De resultaten van de CE4 Research Group laten wat anders zien. En wanneer deze leidende onderzoekers ‘off the record’ benaderd worden, geven zij ook toe dat ze vergelijkbare gevallen zijn tegengekomen.

De vraag rijst waarom zij deze resultaten niet gedeeld hebben. Zou het vanwege de mogelijke consequenties ervan kunnen zijn? Zou het hun vooringenomen notie over Alien Abduction en de UFO ervaring kunnen veranderen? Is er een verborgen agenda wat dit onderzoek aan het licht zou kunnen brengen? Als dit de onderzoekers zijn van wie wij afhankelijk zijn voor het horen de waarheid, waarom delen ze dan niet alles met ons? Als we proberen om de Alien Abduction en de UFO puzzel op te lossen, zou je dan niet willen dat alle puzzelstukjes op tafel worden gelegd, ook al zou de puzzel dan een ander beeld laten zien dan verwacht? Eerlijk onderzoek VEREIST dat alle stukjes gebruikt worden om zo een eerlijk antwoord te krijgen.

Wij hebben geprobeerd om onze puzzelstukjes op tafel te krijgen, maar we zijn gestuit op vijandig verzet vanuit de onderzoeksgemeenschap. Als u eerlijke antwoorden zoekt over dit vreemde fenomeen, alstublieft vraag uzelf af, waarom dit gebeurt. Waarom mogen wij niet alle puzzelstukjes zien?

Door middel van de website www.alienresistance.org hopen we je dit stukje van de puzzel aan te reiken. Sta alstublieft open voor alle onderzoeksresultaten. We kunnen geen eerlijke beslissing maken als we niet kijken naar ALLE onderzoek dat gedaan is door ALLE onderzoekers.

Het onderzoek
De hypothese: Christenen worden ontvoerd door aliens.

De gegevens: Samengesteld door het werken met meer dan 350 personen die een Alien Abduction ervaring hebben gehad.

De resultaten: Enkele belijdende christenen claimen een dergelijke ervaring gehad te hebben. 

Het onverwachte resultaat van het onderzoek
Tijdens het onderzoeken van de getuigenissen werd duidelijk dat er onder de slachtoffers personen waren die in staat waren geweest de ervaring te onderbreken of zelfs tegen te houden. Er werd een gemeenschappelijke methode gebruikt door de christelijke slachtoffers. Bij elk van hen werd de ervaring onderbroken of tegengehouden bij het aanroepen van de naam en de autoriteit van Jezus Christus. Niet als zijnde een magisch woord, maar door hun verbondenheid en persoonlijke relatie met Hem.

Daarnaast ontdekten we dat, door dit te delen met andere slachtoffers, we hen konden helpen ook hun ervaringen te stoppen. Dit wordt reproduceerbaarheid genoemd.

De UFO gemeenschap is op zoek geweest naar zo’n herhaalbaar aspect, omdat onderzoek dit vereist ter verificatie van de gevonden data. We hebben dit gedocumenteerd in ONS onderzoek. Er is geen enkel ander element gevonden in enig ander gedocumenteerd UFO onderzoek! Niet alleen is aangetoond dat een ontvoeringservaring door aliens tegengehouden kan worden door het aanroepen van de naam van Jezus Christus, maar we kunnen ook u helpen deze ervaring te stoppen.

Het bewijs
Het bewijs van onze bevindingen is te vinden in de getuigenissen van de slachtoffers. We hebben met toestemming meer dan 100 getuigenissen geplaatst op onze website (
http://alienresistance.org/ce4testimonies.htm), in zowel geschreven als audio formaat. Ze zijn geschreven of gesproken door onze slachtoffers zelf. Dit is niet het einde van het onderzoek. Er komt nog steeds meer binnen, terwijl het onderzoek door onze groep voorgezet wordt.

Hoeveel bewijs is nodig om te laten zien dat dit werkelijk plaatsvindt? Lees en luister zelf naar het bewijs. Vergelijk wat u hoort met wat u verteld is door anderen. U hebt nu alle puzzelstukjes ter beschikking. Leg ze op de tafel. We zijn ervan overtuigd dat het u duidelijk wordt waarom dit het ‘Unwanted piece of the UFO puzzle’ genoemd wordt.

Het bewijs dat u leest en hoort zal zeker vele vragen oproepen over de ‘Alien Abduction and UFO experience’. Vragen die u zult moeten blijven stellen en antwoorden die u moet eisen van de onderzoekers, die weigeren om alle puzzelstukjes openbaar te maken, of het hen nu aanstaat of niet.


Meer dan 100 online getuigenissen die laten zien dat ontvoering door aliens onderbroken en gestopt kunnen worden als een patroon door het aanroepen van de naam en de autoriteit van Jezus Christus ... -
CE4 Research Group

Geschreven getuigenissen

Kathy L.

Lindsey

Michael

Mark

Karen

Nicole

Max

Kelly

Nick

Christopher

Anonymous 1

Sue

Joel

Wade

Jason

Lynda

Carel

Jake

Michael C.

Caleb

Krystal

Eileen

Jason II

Terri

Joseph

Sam

Olivia

Anonymous 2

Cassandra

Mandy

Wendy

Jock

L. Romania

Hilde

Kathy

L.J.

Bob

Jasmine

David

Heather

Lynne

Roger

Jimmy

Howard

Josef

Rinaldo

Eve

Anne

Melody

Guy

Sharron

Pat

Glenn

David II

Dianne

Marshall

Matt II

Shandy

Falcon

Mrs. T

Sheila

Arn

Johnny

Lora

Sigmund

Sam II

Mitch

Jeff

Vincent

Karen II

William

Alisha

Anonymous 3

Anonymous 4

Anonymous 5

Sarah

Marie

Melody II

Zechariah

Jimmy II

Tana-Lee

O

Anonymous 6

Joanne

Frederick

Anthony

Mary II

Richard II

Christine

Curtis

Ginger

Lisa

Bill II

Chaz

Scott

Beth

Marie II

Eric

Stephanie

Kim

Victor

Leslie

Jennifer

Liz

Cindy

Carmen

Ian

Anonymous 7

KJ

Simon

Matthew

Matt

Brent

Roberto

RichAudio getuigenissen
* zie ook de geschreven getuigenissen hierboven

Veel van uw vragen kunnen beantwoord worden op de Frequently Asked Questions  pagina van de website van CE4 Research en ook door de videoserie Unholy Communion Video Series.

Voor meer informatie gelieve te schrijven naar StopAlienAbduction@gmail.com 

“Het ene ding dat wij de mensen op dit gebied kunnen aanbieden, dat niemand anders waar dan ook aanbiedt, is hoop. Hoop dat deze ervaringen gestopt kunenn worden.” Joe Jordan, 1997 Florida Today article

--

Allerlei theorieën over de oorsprong van aliens, hun aard, hun bemoeienis met de aarde en het ontstaan van de mensheid, doen de ronde. De geschriften van Zecharia Sitchin hebben het geloof in aliens voor sommigen als ‘bewezen’ verklaard. Zij die om die reden moeite hebben te geloven dat de bijbel betrouwbaar is in haar verslag over ons ontstaan, de zondeval en Gods plan in dit alles, raad ik onderstaande linkjes aan:

123456789012345678901234567890

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Sitchin is wrong

Website devoted to addressing the claims of the ancient astronaut hypothesis popularized in the writings of Zecharia Sitchin. The man behind this site is Mike Heiser, a scholar of biblical and ancient Near Eastern languages, cultures, and religions.

He says, “I can tell you - and show you - that what Zecharia Sitchin has written about Nibiru, the Anunnaki, the book of Genesis, the Nephilim, and a host of other things has absolutely no basis in the real data of the ancient world. I don't doubt that Zecharia Sitchin is a nice guy; he's just wrong. Nothing personal.”

   

Ancient aliens debunked

Anyone interested in the subject of ancient aliens should watch the FREE 3-hour video documentary ‘Ancient Aliens Debunked’, released 9/28/2012.

De bijbel heeft een duidelijke verklaring voor alle zogenaamde ‘bewijzen’ en theoriën van en over aliens.

Efe 6:12 “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Accepteer dit als een feit en geef deze entiteiten die u willen beïnvloeden en controleren hun rechtmatige plaats, namelijk onder de voet van de gelovige. Want tegelijk met dat we dat doen, gaan we ze zien in de juiste verhouding ten opzichte van de Heer Jezus en daarmee is onze overwinning zekergesteld.