Aliens en UFO’s

   

1234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567

     
     

Aliens en UFO’s

Waarom geloven veel christenen dat het Alien en UFO-fenomeen demonisch van natuur is?

Zijn deze christenen simpelweg ongeïnformeerd? Zijn ze net als veel andere mensen misschien bang voor het onbekende? Komt deze mening voort uit een bekrompen christelijk denken, een positie die de kerk vaak inneemt t.o.v. nieuwe ideeën? Is het hun tegenreactie op wat zij ervaren als een aanval op de hegemonie van hun God?

Velen in de UFO-ET-Alien gemeenschap rapporteren over het bestaan van een decennia-lange politieke doofpot, waar zij nu de deksel van af proberen te halen. Meer en meer informatie komt naar buiten, en steeds sneller, dankzij het bestaan van het internet. Maar er blijkt nog een doofpot te bestaan, eentje in de UFO-ET-alien gemeenschap zelf.

Er is één onderwerp dat wordt onthult door onderzoekers van het abduction-fenomeen in de 20ste eeuw, maar waar ze niet over durven praten, uit angst geridiculiseerd te worden, namelijk ... Jezus stopt de ontvoeringen door ‘aliens’ !!

Description: abductiontolight

     
     

De evangeliserende boodschap van aliens

“Wat zou een geavanceerde buitenaardse beschaving van ons willen? Eén van de primaire motivaties achter het verkennen van de toenmalige Nieuwe Wereld was om de inwoners ervan te bekeren tot het Christendom – op de vredelievende manier, indien mogelijk – met geweld, indien noodzakelijk. Kunnen we de mogelijkheid van een buitenaardse evangelisatie uitsluiten?”

- Dr. Carl Sagan

Description: ufo-elder-brother

     
     

Het getuigenis van Max

Dit getuigenis m.b.t. ontvoering door aliens wordt hier gepresenteerd als voorbeeld van één van vele getuigenissen over dit onderwerp.

In dit getuigenis komen verschillende aspecten samen, die in de esoterisch/paranormale gemeenschap worden aanbevolen als we streven naar een hoger bewustzijnsniveau, zoals: vorige levens, communicatie met overledenen , astrale projectie, ‘walk-in’ , soorten meditaties, enz.

Een aantal van deze ervaringen komen ook in het verhaal van Max voor, naast de ontvoeringen door aliens en het sexuele misbruik door hen.

Het getuigenis van Max laat aan de ene kant zien dat ook het ontwikkelen van onze menselijke spirituele potentie, het streven naar een hoger bewustzijnsniveau en de vele boeken die erover geschreven zijn, gevuld zijn met kennis die afkomstig is van demonen. Waarom zouden we ook maar iets geloven van wat de aliens ons vertellen als we zien waar het toe leidt, zoals in het leven van Max.

Aan de andere kant wordt duidelijk voor iedereen die zelf niet zulke ervaringen kent, hoe verwoestend deze demonische leringen op de langere termijn zijn en... hoe overweldigend groot en eenvoudig de overwinnende kracht van Jezus Christus is over deze demomen.

Description: Description: http://www.znakovi-vremena.net/Slike/alien_abduction.jpg