123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Hebron

Hebron betekent ‘gemeenschap’.

Abraham sloeg zijn tenten op in Hebron, nadat hij eerst in Sichem en Betel was geweest. Dit zijn belangrijke lessen voor ons, voordat wij de gemeenschap van Hebron kunnen ervaren (zie Sichem en Betel).

Gen 13:18 Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron, en hij bouwde daar een altaar voor de Here.

Gods huis (Betel) is een zaak van leven, terwijl gemeenschap een zaak van wonen is. Het is onmogelijk in Hebron te wonen, zonder eerst door Betel te komen. Hebron komt na Betel.

In Sichem stond een boom die de terebint van More werd genoemd. Ook in Hebron stonden dergelijke bomen, die terebinten van Mamre genoemd werden. De betekenis van Mamre in het Hebreeuws is ‘welvarendheid’ of ‘sterkte’. Het resultaat van gemeenschap is welvarendheid of sterkte. Alle welvaart, rijkdom en kracht komen voort uit gemeenschap.

Zie ook Sichem, Betel en Kanaan