Printable version  Printable version
Alles gelooft zij
Amalek en Agag
Een nieuwe Meester
Het bewijs van de doop
Oester ed Goddelijke...
Plaats v. krusigi...
Uitvoerder van Go...
Vloek en tegengif

De liefde gelooft alles

Door dr. Stephen E. Jones

Paulus zegt in 1 Korinthiërs 13:7 dat liefde alles gelooft.

Is liefde goedgelovig? Is het liefde om een leugen te geloven?

Paulus heeft net daarvoor gezegd dat liefde blij is “met de waarheid.” Omgekeerd is liefde niet blij met een leugen. Maar als een persoon het verschil niet kent zou liefde altijd een probleem hebben. Paulus vertelde ons niet dat liefde eenvoudig alles zou moeten geloven wat gezegd wordt en er blij mee zijn, waarheid of niet. We weten vanuit Paulus’ eigen geschriften dat onderscheidingsvermogen, wat ook de bekwaamheid om waarheid van leugen te onderscheiden omvat, een gave van de Geest is (1 Korinthiërs 12:10 – 1Cor 12:10).

Wat bedoelt Paulus dan wanneer hij zegt: “liefde gelooft alles”?

Paulus gebruikt het woord pisteuo, “gelooft”. Het is afgeleid van pistis, “geloof”, de vorm van het zelfstandige naamwoord. Geloven is geloof hebben. Paulus zegt in Romeinen 10:17 (Rom 10:17),

Zo is dan het geloof [Grieks: pistis] uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

In het Hebreeuws is geloof (Grieks: aman) de wortel waarvan “waarheid” (Grieks: emeth) en “waarlijk” (Grieks: amen) zijn afgeleid. Met andere woorden, er is geen bijbels geloof zonder waarheid. Als we een leugen geloven, is dat geen waar geloof, zelfs als we er absoluut van overtuigd zijn dat de leugen die we geloven de waarheid is. Johannes zegt in 1 Johannes 2:21,

Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is.

Het ligt voor de hand dat geloof een handeling van liefde is, want alles uit God is geworteld in liefde. Als geloof komt door het horen van het woord van Christus, dan gelooft liefde alles wat Chistus zegt. Met andere woorden, als we agape hebben, geloven we alles wat Christus zegt en zijn daardoor blij met de waarheid. Als we een leugen geloven, dan is onze liefde op een bepaalde manier gebrekkig.

Leugens verhinderen ons om volmaakte liefde te bereiken. Dit laat het belang van waarheid zien voor onze geestelijke groei in de volle liefde van Christus. Het is de wil van God “dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” (1 Timoteüs 2:4 – 1Tim 2:4). Zoals de NBG51 deze tekst weergeeft lijkt het alsof God slechts dit ‘verlangen’ heeft, alsof God zich bezighoudt met wensdenken. De KJV (King James-version) is nauwkeuriger, door te vertalen “Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth.”

Er kan veel over deze stelling gezegd worden, maar ons punt hier is om te laten zien dat het de wil van God is dat alle mensen in de kennis van de waarheid binnengaan, opdat we alles mogen geloven – dat wil zeggen, alle dingen die waar zijn, alles wat Christus zegt.

Zij die denken dat ze God in geest kunnen aanbidden, zonder waarheid, zijn misleid. Hoewel ze hun liefde voor Christus kenbaar maken is hun liefde gebrekkig, omdat ze niet waarlijk de waarheid liefhebben. Vele Christenen hedentendage hebben de waarheid veracht, omdat ze denken dat het in verband staat met de boom van kennis van goed en kwaad. Waarheid is eigenlijk de kennis van God en Zijn natuur, die geleerd worden door openbaring en door de bestudering van het woord van God.

Als wij alles geloven wat Hij zegt, kunnen we zeggen dat de volmaakte liefde (agape) in ons woont. Om dit te bereiken moeten we in staat zijn om waarheid van leugen te onderscheiden.