1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901123456789012345678903456789

 

Schaduwen in de bijbel

 

In de bijbel wordt veel gesproken in beelden, schaduwen van de werkelijkheid. Ze verbergen de ware betekenis van Gods woord in de Schriften.

1

schaduw

Ook Jezus sprak vaak in beelden, gelijkenissen. Waarom?

Mat 13:1 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat
zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

De Heilige Geest moet Gods woord openbaren in ons, alleen bijbelstudie is niet
voldoende. De onderdelen
Leesvoer en Woordenschat kunnen helpen om, na
openbaring, Gods woord te herkennen in de Schriften.

Dan kunnen we ten volle genieten van de roos
en zien we verder dan de schaduw