Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
 

Beeldspraak

Woordenlijst

Getallensymboliek

     
 
 
     

1

De Bulldozer

Voor de geestelijke mens, die door de Geest is onderwezen, is de bijbel een boek van herkenning geworden. Jezus zei al: “De Schriften zijn het die van Mij getuigen.” Wie Christus kent, door openbaring, zal Hem herkennen in de Schriften.

Echter, … vele gelovigen zijn opgegroeid in de kerkwereld en zijn daar onderwezen in de letter. Dit zijn leringen zoals ze in ‘Babylon’ bedacht worden. Men probeert daarmee ‘de hemel’ te bereiken.

God accepteert geen aards bouwwerk ‘van beneden’, maar is Zelf ‘van boven’ neergedaald en heeft verwarring gesticht.

Sindsdien wordt het Christendom beheerst door verdeeldheid in plaats van eenheid. Al eeuwenlang is iedere denominatie ijverig bezig met het bouwen van z’n eigen toren in z’n eigen taal: ieder met z’n eigen waarheid, z’n eigen doctrines en dogma’s.3

Góds koninkrijk is ‘van boven’. Hij roept velen en zegt: ‘Klim hierheen op(Ope 11:12), maar slechts weinigen
gaan Babel
uit (Mat 22:14). Hij roept Zijn zonen en voert hen naar buiten, de schaapskooi uit (Joh 10:3). Hij wordt in hen geopenbaard, zoals Hij werkelijk is. De Christus in Zijn volheid, de eerstelingen van de schepping.

1

Toch kan het zo zijn dat men deze geopenbaarde waarheden niet herkent in de Schriften, omdat ze nog verborgen liggen onder de leringen van Babel.

De categoriën Woordenlijst en Beeldspraak zullen voor zulke personen functioneren als een bulldozer die deze puinhopen verwijdert, zodat de geestelijke waarheden, die al in uw hart geschreven staan, ook herkend gaan worden in de Schriften.

Een beter begrip van deze woorden en begrippen zal de sleutel zijn tot het openen van de schat van rijkdommen die God in de Schriften gelegd heeft.

 

Kanttekeningen
bij enkele bijbelboeken