1

Ecclesia uitgeroepen

1

 

123

Christenen verzamelen zich doorgaans in kerken, zoals schapen verzameld worden in schaapskooien. Ze ontvangen daar hun ‘voeding’, het onderwijs van de leiders.

Sommige christenen ontdekken na verloop van tijd nog andere voeding, maar het komt van buiten de schaapskooi. Dit is als ‘manna uit de hemel’ voor hen. Vanaf dat moment verandert hun schaapskooi in een ‘gevangenis’. Ze worden nl. vaak niet begrepen, gecorrigeerd, de mond gesnoerd, en misschien zelfs geëxcommuniceerd.

Als dit úw ervaring is, dan heb ik goed nieuws. U hebt de stem van de Heer gehoord en u hebt geluisterd:

Joh 10:3 … de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

God roept zijn volk ook op om Babel uit te gaan Meer hierover:

-

Babylon, een geheimenis

-

Gaat uit van haar, Mijn volk

ga050927

Jezus was in Zijn tijd ook zo’n eigenzinnige man. Hij claimde door God Zelf te zijn onderwezen, maar werd door de religieuze leiders van zijn tijd bestempeld als een rebel en uit het religieuze systeem van Zijn tijd gegooid.

Jezus was de Zoon van God, de eerstgeborene onder vele broeders. De schepping wacht op het openbaar worden van deze broeders, de zonen Gods. Hun vorming zal, net als die van Jezus, plaatsvinden buiten de schaapskooi. Zij worden ook ’uit Egypte geroepen’, met als resultaat hun ‘kruisigingénopstanding’.

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890