Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
    De strijd die u niet ...
    De weg naar Verhe...
    Genade en Wet
    Abraham vond gena...
    Ethiek en Genade
    Genade revolutie
    Gods plezier
    Nieuw denken v/e ...
    Volksdictator: Ethiek
    Werelds denken vo...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Uitgaande v/d genade …

 

1234567890123456

781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123

456781234567

Genade en de wet

Een onderwerp dat nog steeds voor veel christenen verwarrend is, is de plaats van de wet onder het Nieuwe Verbond. Dit artikel legt uit wat het betekent om onder de wet staan of onder de genade.

Ook wordt soms onderwezen dat de wet alleen van toepassping was op Israel. Aangetoond wordt dat zowel het Oude als het Nieuwe Verbond beide niet beperkt zijn tot Israel, maar het omvat al wat leeft, de gehele aarde.

     
     

De strijd die u niet
hoeft te voeren ...

De enige grond voor overwinning over de vijand is het kruis. Ons ongeloof in dit volbrachte werk is daarentegen de enige grond die satan kan hebben om ons de nederlaag te bezorgen.

Een aanmoediging van T. Austin-Sparks

Description: http://theliberatingsecret.org/reading_room/sparks/images/sparks.jpg

     
     

De weg naar Verheerlijking

Ik heb dit stukje geschreven om een korte samenvatting te geven hoe genade doorwerkt in Rechtvaardiging, Heiliging en Verheerlijking.

We vinden dit terug in de verschillende fasen van het Zoonschap en in de oogstfeesten van Israël, die wij kennen als Pasen, Pinksteren en Loofhutten en in de bouw van de tempel.

     
     

Genade Revolutie

Heeft God de drugsverslaafde opgegeven? Nee, Hij houdt van hem of haar. Ik zal het nog wat helderder zeggen. God mag die drugsverslaafde wel. Dat is onvoorwaardelijk! Als genade jou te pakken heeft gekregen dan is dat denken en gevoelen jouw denken en gevoelen geworden. Jouw denken is radicaal vernieuwd omdat jij de zin van Christus hebt.

Auteur: Hein de Haan

Overgenomen van: www.OvervloeiendeGenade.nl

     
     

Een christen heeft
een nieuw denken

We lezen in Romeinen 12:2 opdat u beproeft wat de wil van God is; het goede welbehaaglijke en volmaakte.

Dat willen we allemaal wel, en we kunnen dat dus leren kennen door ons denken, niet door allerlei ceremoniën en meditaties. Nee, simpelweg door ons denken, dat vernieuwd is.

Auteur: Hein de Haan
Overgenomen van: www.OvervloeiendeGenade.nl

     
     

Werelds denken v0or Dummies!

Een studie van Hein de Haan overgenomen van www.OvervloeiendeGenade.nl over de Wereld, Werelds Denken en de Wereldgelijkvormigheid waar men in de kerkwereld zo vaak geneigd is om voor te waarschuwen.

Deze studie laat zien dat het Werelds Denken niet stopt bij de kerkdeuren en zelfs dat het waarschuwen-voor-wereldgelijkvormigheid onderdeel is van dit denken. Deze manier van denken begon al in de Hof van Eden, toen de mens nam van de Boom van Kennis van God en Kwaad.

Wij daarentegen hebben deel aan Christus, wij eten van de Boom des Levens. Dát is het leven onder de genade!

     
     

Volksdictator: Ethiek

Is het niet opvallend: centraal in elk godsdienstig systeem, hoe achterlijk of hoogstaand dan misschien ook, staat de ethiek.

Het Christendom kent het, het Boeddhisme en Soefisme, de Islam, het Jodendom, het Hindoeïsme en natuurlijk al die natuurgodsdiensten. Filosofische systemen buiten de godsdienst hebben trouwens ook zo’n lijst van ethische waarden.

Het zijn dan ook de eerste beginselen van de wereld. Je weet wel, waar iedere gelovige dankzij Gods genade voor afgestorven is.

Auteur: Hein de Haan
Overgenomen van: www.OvervloeiendeGenade.nl

http://www.overvloeiendegenade.nl/images/wereldgeesten_200.jpg

     
     

Ethiek en Genade

In deze studie gaat Hein de Haan, al tastend, op zoek naar de werkelijke betekenis van de boom van de kennis van goed en kwaad. Voor de overgrote meerderheid van de uitleggers staat deze boom voor de keuze van het kwaad, waarmee er een scheiding ontstond tussen God en mensen.

Velen plaatsen de wetenschap dan ook nog eens in het verlengde van dit kwaad. Men ziet dan de wetenschap, als zaak van het hoofd, staan tegenover het geloof, als zaak van het hart.


Staat de boom van de kennis van goed en kwaad inderdaad voor het kwaad? Is de tegenstelling tussen weten en geloven inderdaad Bijbels? Vertegenwoordigt deze boom wellicht iets compleet anders?

     
     

Gods plezier in jou

Door de genade van God heb je jouw lichaam aan God beschikbaar gesteld. God ziet daar het nieuwe leven in Christus voor Zich gesteld en het is Hem welgevallig. Dat betekent: Hij heeft daar overduidelijk heel veel plezier aan. Dat is wat deze korte studie van Hein de Haan laat zien.

     
     

Abraham vond genade in de ogen van Yahweh

Genade betekent dat God alles Zelf doet. Dit vinden we ook terug in het onvoorwaardelijke verbond dat God aanging met een afgodische man, Abram en zijn twistzieke vrouw, Saraï.

Paulus schrijft daar later ook over ‘… opdat het zou zijn naar genade’.

http://godswillchurch.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/Many-of-God%E2%80%99s-finest-men-in-the-Bible-were-Polygamists-Abraham.jpg