Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
    Joden en Heidenen
    Rijke man en Lazarus
    Identiteit van Go...
    Gods getrouwheid ...
    Wie is een Jood?
    Wie is een Israeliet?
    Aan de Corinthiers
    Aan de Romeinen
    Nederland en Israël
    Ontbrekende schakel
    De Khazaren
    Schotse Onafhan...
    Kelten in Europa
    Na de ballingschap
Overig

Israel en Juda

123456789012345678

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

123456789012345678

Joden en Heidenen

Het wordt als feit aangenomen dat de “Joden” voor Israël staan en de “heidenen” voor iedereen die niet van Israël is, oftewel niet-Joden. Met andere woorden, Joden en heidenen samen omvatten iedereen die op deze planeet leeft.

Maar is dit wel zo en wordt dit gestaafd door zorgvuldige Bijbelse analyses?

Overgenomen van: www.BereaStudies.nl

     
     

Christus, de identiteit van Gods volk

Dit artikel onderzoekt de identiteit van Gods volk vanuit de bijbel. Waaraan kan Gods volk herkend worden? En in wie zien we deze kenmerken juist niet terug?

Uitgelegd wordt dat de Joden in twee groepen verdeeld kunnen worden met twee verschillende bestemmingen.

Ook wordt ingegaan op de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Judea. Dit waren minder dan 50.000 individuen. Waar is 99,75% van de Israëlieten gebleven, die weggevoerd waren? Waarom wordt hier nooit over gesproken? Waren Gods beloften niet ook voor hen bedoeld?

Aan het eind zal duidelijk worden voor wie de beloften van het Koninkrijk zijn.

     
     

Gods getrouwheid aan Israël

Er gaat een pijnlijke lering rond tegenwoordig, die beweert dat het Nieuwe Testament het tijdperk is van de kerk, omdat de Heer Zijn volk Israël (tijdelijk) verworpen heeft vanwege hun voortdurende terugvallen.

Deze pijnlijke lering heeft geleid tot verschillende misleidende uitleggingen, een voedingsbodem voor het Futurisme en Zionisme en de zogenaamde ‘vervangingstheologie’, waarin de kerk de plaats heeft ingenomen van Gods volk als zijnde het geestelijke Israël.

Dit tamelijk uitgebreide artikel legt uit dat het Nieuwe Verbond een logische voortzetting is van Gods plan met Israël, wat Hij was begonnen met Abraham.

Als laatste wordt kort gesproken over de progressie in Gods plan welke uiteindelijk als doel heeft de ‘Wederoprichting van alle dingen’.

     
     

Wie is een Jood?

Dr. Stephen E. Jones beschrijft in dit korte boekje hoe Paulus in Romeinen 2:28-29 ons vertelt wie WEL een Jood is en wie GEEN Jood is.

Gods antwoord op deze vraag kan niet gekregen worden door naar iemands genetica te kijken, maar door te kijken naar de wettelijke vereisten voor het burgerschap in een stam van Israël.

Dit laat zien hoe die Joden, die Christus hebben geaccepteerd, én alle anderen, die Hem als Koning-Messias hebben aangenomen, op wettelijke wijze deel hebben gekregen aan de stam van Juda en om die reden ‘Joden’ zijn.

Aan de andere kant, zij die Hem hebben afgewezen zijn GEEN Joden, omdat ze in opstand zijn gekomen tegen de Koning van Juda en hun burgerschap van Juda hebben verbeurd.

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Wie is een Israëliet?

Dit geweldige boek van dr. Stephen E. Jones is het natuurlijke vervolg op het boek ‘Wie is een Jood?’ en traceert de natuurlijke Israëlieten vanaf Israël naar Assyrië, Europa en vervolgens de andere delen van de wereld in.

Het laat daarnaast ook zien dat het zijn van een Israëliet een zaak van burgerschap is. Een burger van Israël te worden vereist het accepteren van Jezus Christus als de houder van het geboorterecht van Jozef bij Zijn tweede komst.

Met andere woorden, men moet een overwinnaar zijn om een Israëliet te kunnen zijn. Zo heeft ook Jakob, in het begin, de naam ‘Israël’ ontvangen.

Ik verzeker je, de meeste christenen hebben zoiets nog nooit gelezen.

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

De rijke man en Lazarus
(Luk 16:19-31)

De opvatting dat Hades een plaats van straf is komt grotendeels uit de Griekse mythologie voort. Toch onderwijzen de meeste christelijke leraren zo’n plaats van pijniging en men gebruikt daarvoor de gelijkenis van Jezus over Lazarus en de rijke man.

De gelijkenis wordt gezien als een letterlijke gebeurtenis, terwijl het toch echt een gelijkenis is.

De werkelijke betekenis van deze gelijkenis wordt duidelijk als we het uitleggen in de context van de andere gelijkenissen van Jezus.

     
     

Paulus aan de Corinthiërs

In de brieven van Paulus staan soms vreemde dingen, die de meeste mensen niet eens opmerken of onnodig vergeestelijken. Ze zijn vreemd omdat ze niet passen in de gangbare ideeën over Israël en de Joden in de wereld.

     
     

Paulus aan de Romeinen

Paulus citeert de profeet Hosea. Bijbelstudenten weten dat het boek Hosea gericht was aan het Huis van Israël en niet aan de Joden, het Huis van Juda.

Wat nog opmerkelijker is, is tegen wie Paulus zich richt in deze brief?

     
     

Is het Nederlandse volk een stam van Israël?

Brochure boordevol oudhollandse citaten waarin duidelijk wordt hoe men toendertijd over Nederland dacht: ‘Israël in het Westen’, ‘schapen Israëls’, ‘Israël, ons Vaderland’, ‘Nederlands Israël’, enz.

Adriaan van der Schrieck (1560-1621) een Vlaamse taal-onderzoeker schreef in 1614:

... de Nederlanders, samen met de Galliërs en de Germanen, werden in de vroegere tijden Kelten genoemd, welke uit de Hebreeën zijn voortgekomen.”

Bron:

E.C. van Petegem-Feij: Aan de Lezers van Troost Troost Mijn Volk, p. 7

     
     

De ontbrekende schakel

Iedereen heeft wel gehoord van de beroemde Rosetta steen in het Britse Museum, met daarop een besluit, geschreven in drie talen, welke de sleutel is geweest tot het ontcijferen van de Egyptische hiëroglyfen uit de oudheid.

De BEHISTUN rots in Perzië vervult eenzelfde rol. Het monument voorziet in de historische ontbrekende schakel tussen het 10-stammenrijk Israël uit de oudheid en de Saksen uit onze tijd.

     
     

De Khazaren

Langer dan een millennium stonden de Khazaren op het toneel van Europa. Een heidense natie die zich in z’n geheel bekeerde tot het Jodendom in de 7de eeuw.

In dit artikel wordt uitgelegd welk verband er bestaat tussen het koninkrijk der Khazaren uit de 7de eeuw en de Ashkenazim-Joden uit onze tijd, die 90 % uitmaken van de Joden die nu in Israël wonen.

     
     

De Schotse onafhankelijkheids verklaring

Dit historische document legt een duidelijk verband tussen Schotten en hun voorgeslacht in Scythia, “1200 jaar na de Exodus van Israël uit Egypte”.

Opnieuw een link met het Huis van Israël.

     
     

Kelten in Europa

Er zijn veel parallellen tussen de verschillende groepen Kelten die Europa bevolkten vanaf 600 BC en het tienstammig Huis van Israël.

Na de val van het Assyrische rijk maakten zij zich los van hun bezetters en trokken naar het noorden.