Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig
    Bijbels geld
    Hoe de Feestdagen ...
    NT van Ivan Panin
    Over de vrouw ...
    Reiniging van Je ...
    Scheiden/her... (1)
    Scheiden/her...(2)
    - Aliens en UFO's
    - Doorbrekend licht
    - Foldermateriaal
    - Schema's/afbeel...

Overige onderwerpen

   

1234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567

De wet op
Echtscheiding
en Hertrouwen

Dit artikel is NIET geschreven om echtscheiding te promoten, maar alleen om te laten zien dat als een persoon besluit te hertrouwen na een wettige echtscheiding, dit geen overspel is.

Echtscheiding is in zichzelf geen zonde, maar een oordeel over zonde. Veel vertalingen van Mat. 5:32 laten Jezus zeggen dat Hij het hertrouwen verbiedt. Dit artikel toont aan dat deze teksten verkeerd vertaald zijn en daarna verkeerd begrepen. Jezus heeft de wet niet terzijde geschoven, welke specifiek in Deu 24:1-4 aangeeft onder welke voorwaarden echtscheiding en hertrouwen toegestaan zijn.

     
     

Paulus over
Echtscheiden
en Hertrouwen

Heeft Paulus hertrouwen na scheiden voor en vrouw onmogelijk gemaakt? Sommigen onderwijzen dit op basis van 1 Corinthe 7. Dit is een pijnlijke valse leer, die veel ongeluk kan veroozaken onder goedwillende christenvrouwen.

     
     

Hoe de Feestdagen
te onderhouden?

Moeten we de feestdagen van Israel ook nu nog onderhouden zoals voorgeschreven volgens de wet van Mozes?

Velen houden tegenwoordig gewoon conferenties gedurende die tijden van het jaar, maar doen nauwelijks iets van de dingen die de wet voorschrijft. Sommige organisaties dragen hun leden zelfs op om speciale conferenties bij te wonen op aangewezen plaatsen, lerende dat men ze moet bijwonen om gehoorzaam te zijn aan God. Maar wat zegt de wet?

     
     

Het numerieke N.T.
volgens Ivan Panin

Ivan Panin heeft in de 50 jaar van zijn leven, die hij gewijd heeft aan het Nieuwe Testament, van ieder woord , alinea en boek van het N.T., de gematria berekend en zag dat enkel in de correcte tekst het numerieke patroon, zoals die ingebouwd is in de Schrift, behouden bleef. Elke afwijking ervan vernietigde deze precieze mathematische patronen.

Op basis hiervan is zijn concordante vertaling van het Nieuwe Testament tot stand gekomen.

Chuck Missler: “De numerieke structuur van de bijbel is nauwkeurig bestudeerd en er zijn in het verleden vele boeken over geschreven. Maar weinig springen er uit zoals de werken van Dr. Ivan Panin.”

Toelichting van Dr. Stephen E. Jones: “Wanneer er tekstuele veschillen oprijzen bij het vergelijken van verschillende codex (grondteksten) van het Nieuwe Testament, gebruik ik deze vertaling van het N.T. om uitsluitsel te geven.”

     
     

Over de vrouw …

Vrouwen krijgen in vele christelijke kringen een ondergeschikte rol toebedeeld.

Dit artikel maakt op overtuigende wijze een eind aan dit Griekse denken en laat zien hoe Jezus en Paulus juist de vrouw haar verheven positie teruggegeven hebben.

Overgenomen van: OvervloeiendeGenade

     
     

De reiniging van Jezus
onze Hogepriester

Waarom liet Jezus zich eigenlijk dopen? Veel christenen denken dat Jezus dit deed als een voorbeeld voor ons. Dit kleine artikeltje maakt al heel snel duidelijk dat er een hele andere reden achter schuilgaat ... het hogepriesterlijke ambt dat Jezus zou bekleden.

     
     

Bijbels geld

(Biblical money)

Dit boekje laat het verschil zien tussen het monetaire systeem van Babylon en dat van het Koninkrijk.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Schema’s en
Afbeeldingen

Schematisch overzicht van:

-

Schematisch overzicht van de werking van de twee bomen, de ‘Boom van Kennis van Goed en Kwaad’ en de ‘Boom des Levens’, in ons – het leven in het vlees of uit de geest.

-

De Oude en Nieuwe mens

-

De ongelovigen, gelovigen en de overwinnaars, hun drie wegen en hun drie bestemmingen in Gods plan.

     
     

Doorbrekend licht

Een man genaamd Anava ontdekt een licht in een grot welke hij aan het onderzoeken is, en krijgt een ontmoeting met de Schepper. De openbaring die hij ontvangt zendt hem op een missie om licht naar anderen te brengen.

Deze roman heeft als doel om bijbelse principes te onderwijzen.

Geschreven door: dr. Stephen Jones

Vertaald door: Margriet Groeneveld

     
     

Aliens en UFO’s

Ons standpunt over dit onderwerp dat sommige mensen hun hele leven beheerst en door andere geridiculiseerd wordt.