Apologie

Waarom www.bijbelinfo.nl ?

Door de eeuwen heen hebben vele geleerde mensen

de bijbel uitgelegd. Er zijn vele boeken geschreven

en toch is er nog zoveel ongeloof.

Hoe zou dat toch komen? Hier zijn enkele gedachten …

--

Ten eerste komt men veelal onbewust en onbedoeld tot foute conclusies door verkeerde achtergrondinformatie.

·

Wist u bijvoorbeeld dat Hebreeën/Israelieten/Joden geen uitwisselbare termen zijn? Niet alle Israelieten zijn Joden en zelfs niet alle Joden zijn Israelieten.

·

De profeten maken duidelijk onderscheid in het adresseren van het Huis van Juda en het Huis van Israel. Wist u dat dit verschillende bevolkingsgroepen geworden zijn in onze tijd, die een andere identiteit hebben gekregen?

·

Welke verschillende bevolkingsgroepen zijn allemaal vertegenwoordigd in het huidige Jodendom?

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

>>meer weten<<

Ten tweede worden veel bijbelteksten in kerken gewoon genegeerd. Er wordt niet over gepreekt. Ook hierdoor blijven de gelovigen onwetend.

·

Wist u bijvoorbeeld dat Jezus de Redder is van ALLE mensen en niet alleen van de gelovigen? Er staat geschreven:

1Ti 4:10de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, in het bijzonder voor de gelovigen.

·

Wanneer is er in uw kerk voor het laatst hierover gepreekt?

>>meer weten<<

Ten derde wordt er gepreekt vanuit vertalingen van de Schrift.

Dit is iets om rekening mee te houden, omdat de vertalers zelf, bewust of onbewust, hun eigen theologische standpunten in hun vertaling van de bijbel gelegd hebben.

·

Wist u bijvoorbeeld dat de griekse woorden ‘aion’ en ‘aionios’ betrekking hebben op een onbepaalde periode van tijd, mét een begin en een eind. Het wordt daarentegen veelal vertaald met: eeuw, eeuwig en wereld.

·

U kent het wel, de term: ‘het eeuwige leven’. U gelooft misschien zelfs dat u het eeuwige leven krijgt door het geloof in Jezus Christus. De bijbel kent het niet!

·

Een betere vertaling zou zijn: ‘het leven van die eeuw/dat tijdperk’. Dat soort leven kan Jezus u geven. Het soort leven dat we hebben in Zijn Koninkrijk.

·

Ziet u hoe een vertaling u op het verkeerde been kan zetten?

>>meer weten<<

Vertalingen geven soms ook een zeer simplistisch en eenzijdig beeld van complexe hebreeuwse en griekse concepten. Lees niet alleen de vertalingen van de bijbel en denk dan dat je het snapt.

·

Een voorbeeld is de vertaling van ‘liefde’. In het grieks wordt onderscheid gemaakt tussen vier concepten, vier soorten liefde: eros, storge, philia en agapè. De diepere rijkdommen van de bijbel komen alleen aan het licht als dit onderscheid gemaakt wordt en we die willen bestuderen.

·

Vele gelovigen geloven ook in het bestaan van een plaats van eeuwige verdoemenis, de zogenaamde ‘hel’. Hier geldt hetzelfde voor. Er zijn drie verschillende griekse woorden (hades, gehenna en tartarus) die alle drie vertaald worden met het ene woord ‘hel’. Zouden de vertalers hier misschien hun eigen theologie in de bijbel gelegd hebben?

·

Bestudeer de betekenis van ieder bijbels concept vanuit de grondtaal en je ontdekt dat ‘de hel’ er geen van is.

>>meer weten<<

Een vierde reden en dit is verreweg de belangrijkste …

De bijbel blijft voor velen een gesloten boek omdat de bijbel ten diepste een geestelijk boek is, met geestelijk waarheden, die verborgen zijn voor de natuurlijke mens.

1Co 2:14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Wil iemand de waarheid leren verstaan laat hij of zij dan zeker deze en andere webs

ites aangrijpen als bulldozer om de puin te ruimen die bijbelvertalingen en –leraars hebben achtergelaten in je denkwereld.

Maar bovenalles wees ervan bewust dat waarheid niet tot ons komt via kennis, maar via openbaring door de Heilige Geest. Alleen dan wordt de bijbel een boek van herkenning van het Woord van God, dat Hij al geschreven staat in je hart.

1Jo 2:27 En de zalving, die gij van hem ontvangen hebt, blijft bij u en gij hebt niet nodig, dat iemand u leert, maar gelijk zijne zalving u van alle dingen leert, zo is zij ook waarachtig en geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo blijft in hem.

>>meer weten<<