Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
    Introductievideo
    Job ed weg tot zoo...
    Redding & Uitverkie...
    Volgens de doels...
    Feast of Tabernacles
    Herstel van alle d...
    Als God iedereen z...
    Jubeljaar vd sche...
    Hoop voorbij de hel
    Geheimen van tijd
    Schuldbrief in profetie
    Doel van wet/genade
    De Zonen van God
    Oordelen vd godd...
    Getuigenis
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Herstel van alle dingen

123456789012345678

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

123456789012345678

Introductievideo

Lezing van Stephen Jones waarin hij een aantal basisprincipes uitlegt over het “Herstel van Alle Dingen.”

Hij laat zien hoe dit principe aan de basis ligt van Gods plan; hoe het zich verhoudt tot onze wil (de gedelegeerde autoriteit die wij hebben) en Gods soevereiniteit, oftewel zoals na 14 minuten al geconcludeerd kan worden ...

“U hebt niet de macht om voor eeuwig verloren te gaan, zelfs al zou u dat willen,” Gods soevereiniteit verhindert dat en Gods wet verbiedt het.

Engels gesproken, Nederlands ondertiteld.

     
     

The Feast of Tabernacles

The Hope of the Church

This book was first written by George H. Warnock in the spring of 1951, and published a few weeks later.

As Tabernacles is the third feast in line of Passover and Pentecost, I believe every christian should know about it’s prophetic meaning for the church, which still seems to remain unknown to the biggest part of Christianity.

This book is still as relevant today as it was in 1951.

feast

     
     

Volgens de doelstelling

Deze studie van George R. Hawtin geeft inzicht in het doel van God met de schepping, de zondeval en de verlossing door Jezus Christus.

U krijgt een helder en bewogen inzicht, drie pijlen die uw hart zullen treffen.

Wanneer we het doel begrijpen, kunnen we ook het onrecht en het lijden van deze wereld omarmen. Achter dit alles ligt een duidelijk plan, waarlangs de Heer Zijn schepping leidt naar een glorieus doel voor iedereen.

     
     

Redding en Uitverkiezing

Wat is Gods plan met de mens? Wat is uitverkiezing? Wie zijn de uitverkorenen? Wat zijn eerstelingen? Wat is verloren gaan? Wie worden gered?

Voor de hand liggende vragen, die op een verrassende manier beantwoord worden: De uitverkiezing tot zoonschap en de redding van alle mensen.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het herstel van alle dingen

(Restoration of all things)

De Bijbel zegt dat elke knie zich zal buigen voor Jezus Christus en dat God aan Jezus het oordeel heeft toebedeeld. Hoe zal God dit doel behalen? Zal Hij dit doen door de mensheid niet te veroordelen voor de zonde? Of zal Hij dit doen door middel van Zijn oordelen?

Dit boekje laat het verschil tussen het Universalisme, dat al het goddelijke oordeel ontkent, en de Leer van Herstel, die leert dat alle oordelen van de wet corrigerend zijn en leiden tot herstel.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Als God iedereen zou kunnen redden, zou Hij dat dan doen?

Dit boekje trekt, vanuit de opvatting dat God alles bezit, de logische conclusies die hiermee gepaard gaan.

Het boekje begint met de Schepper en schenkt vervolgens een panoramisch overzicht van het goddelijke plan voor de schepping. Daarbij bevat het een studie over de wet van verlossing en van het Jubeljaar.

Ook toont het aan dat het herstel van alle dingen door de goddelijke wet wordt voorgeschreven.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Het jubeljaar van
de schepping

(Creation’s Jubilee)

Dit boek bespreekt de soevereiniteit van God en het herstel van alle dingen. Dit laatste is ook het overkoepelende plan van God door de geschiedenis heen.

Het boek behandelt ook zeer ondergesneeuwde en daardoor onbekende Kerkgeschiedenis waarmee aangetoond wordt hoe deze cruciale onderwijzingen in de vijfde eeuw verloren zijn gegaan.

Het boek geeft een algemeen beeld weer over de drie opstandingen van de gerst-, de tarwe- en de druivengemeenschap.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Hoop voorbij de hel
(
Hope beyond Hell)

 “Hoop Voorbij de Hel is een van de beste boeken die ooit geschreven is,  waarmee vanuit de Schrift aangetoond wordt dat Gods oordelen herstellend, corrigerend en tijdelijk zijn.”
Dr. Stephen Jones, Master of Theology, Doctor of Religion, schrijver en spreker

“Bent u ooit gekweld door de gedachte dat u moet sterven? Kent u de angst van de gedachte dat u, of iemand die u lief is, misschien ooit voor altijd in de hel zal komen? U bent niet alleen. Toen ik Hoop Voorbij de Hel las jubelde ik het uit van vreugde. Het verzekert ons van de liefde die nooit opgeeft, ongeacht hoe vaak wij ook falen.”
Charles Slagle – schijver van “From the Father’s Heart”. Evangelist

Geschreven door: Gerry Beauchemin

     
     

Geheimen van tijd

(Secrets of Time)

De openbaring van de tijd zoals deze in de Schrift en in de geschiedenis geopenbaard is.

Het openbaart het belang van oktober 1986 als het 120e Jubeljaar vanaf Adam en de juridische verklaring van het Jubeljaar in de herfst van 1986.

Het boek toont de volgorde van de geschiedenis aan en laat ook zien dat niets bij toeval geschiedt.

Het openbaart ‘de tijd van benauwdheid van Jakob’ en hoe Amerika, Canada, Engeland en andere volken in het overkoepelende Plan van God passen.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

De schuldbrief in profetie

(The debt note in prophecy)

Dit boekje bevat een studie over de implicaties van de gelijkenis van Jezus over de pachters van de wijngaard in het licht van de Bijbelse geschiedenis.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Het doel van de wet en genade

(The purpose of law and grace)

Dit boekje richt zich op de wet en genade. De wet definieert zonde en rechtvaardigheid binnen onze daden; genade is de basis van redding.

We moeten de wet en genade gescheiden houden om te voorkomen dat we een van deze twee gaan misbruiken d.m.v. wetticisme of wetteloosheid.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

De Zonen van God

(The Sons of God)

In dit boekje behandelen we verschillende aspecten van het zoonschap.

Het doel van de schepping is voor ons om zonen van God te worden. Dit gebeurt door drie belangrijke stappen, die door de feestdagen worden gesymboliseerd.

Daarnaast is het ook van belang dat wij het verschil tussen de twee verbonden begrijpen en weten hoe deze in relatie staan tot de drie feesten.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

Beschrijving: D:\www.bijbelinfo.nl\Afbeeldingen\Gebruikt\SonsOfGod3d.png

     
     

Job, en de weg
tot Zoonschap

Gods plan met de Schepping: van Adam tot Christus, tot de Christus. tot het heil voor allen;
De weg die God gaat met de uitverkorenen tot Zoonschap: van lijden tot gehoorzaamheid, van gehoorzaamheid tot heerlijkheid;
De rol van: de beproefde, de tegenstander (satan), het vleselijke denken, de Elia’s (= wegbereiders) en uiteindelijk het leven-brengende Woord van God Zelf ... dit alles en nog veel meer vinden we terug is het boek van Job.

Geweldige inzichten, overgenomen van: Verborgen Manna.

     
     

De oordelen van de goddelijke wet

Dit boek wijdt aan elke vertaling van “hel” in het Nieuwe Testament, namelijk Tartarus, Gehenna en Hades, een apart hoofdstuk. Ook gaat het in op de Bijbelse natuur van de “vuurpoel” en haar duur als zijnde “aion”. Het sluit af met een geschiedkundig hoofdstuk, waarin aangetoond wordt wat de vroege christelijke vaders geloofden over het goddelijke oordeel en hoe het eerder herstellend dan destructief werd beschouwd.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Persoonlijk getuigenis

Persoonlijk getuigenis van iemand die moeite had met de HEL … en hoe God haar vrede gaf – de HEL van de brandende liefde van de Vader.